Häckoxbär ohyra

Har en häck med höckoxbär som fanns redan 1999 när vi flyttade in.  De senaste åren har Häcken drabbats av någon ohyra med spindelnötsliknabdecutseende som leder till gula blad och troligen till dlda grenar, se bild. Vad är detta och vad gör man åt det?

Kommentarer

 • Hej, tack för ditt inlägg!

  Det är någon spinnmal som spunnit in oxbäret. Mest känd är ju häggspinnmalen men i det här fallet är det troligare att det rör sig om hagtornspinnmalen som har oxbär som en av sina favoriter. Sedan är det inte uteslutet att det kan vara hägg- eller slånspinnmal. Slånspinnmalen kallas också Föränderlig spinnmal för att indikera att den har flera "favoriträtter".

  Ofta namnsätts spinnmalarna efter sin favorit men de är inte alltid helt artspecifika. Oavsett vilken det är så är det samma behandling som gäller. Börja med att spola av så mycket som möjligt med trädgårdsslangen och försök samla in vad som går från jorden.
  Därefter behandlar man med ett medel som heter Larvskydd  (Turex WP50) som är ett biologiskt växtskyddsmedel som består av bakterien Bacillus thuringiensis, helt ofarligt för människor, djur och natur men mot fjärilslarver är det effektivt.

  Olika fjärilar har olika biologi, och det går inte säkert att säga var äggen läggs om det inte går att säkerställa vilken art det är, se gärna om ni kan se någon fjäril och fånga den på bild. Det kan behövas ett par behandlingar i år och kanske någon nästa år och börja gärna tidigt att regelbundet spola av häcken även innan ni märker av ett eventuellt fortsatt angrepp.

  Det kan hända att häcken behöver föryngringsbeskäras om skadorna är stora genomgående, eller att kanske någon enstaka buske behöver tas ner hårt - eller bytas ut.

  Ett äldre faktablad från SLU, lantbruksuniversitetet innehåller en del mer fakta om några av malarna. Det har några år på nacken, så informationen om kemisk bekämpning är inaktuell. Däremot är det fortfarande Bacillus thuringiensis som gäller för effektiv behandling.
  Häggspinnmal och några andra spinnmalar, Åkesson, Pettersson, SLU​​​

  Med vänliga hälsningar
  Jacob Nilsson Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.