Till senaste kommentaren

Hur blir man av med revsmörblomma i gräsmattan?

Hur blir man av med revsmörblomma i gräsmattan?
Vart befinner sig fröna till revsmörsblommor?
Blomsterlandet

Kommentarer

  • Revsmörblomma i gräsmattan kan vara svårt att bli av med. Det finns idag inga kemiska preparat för att bekämpa ogräs i gräsmattor, utan att även ta död på gräset. Om det handlar om mindre ytor så kan man kanske dra eller gräva upp plantorna. Detta behöver säkerligen upprepas ett antal gånger, då man knappast lär få upp alla plantor med rötterna vid första försöket. Om det rör sig om en större yta så får man antingen lära sig att leva med smörblommorna eller kanske fundera på att fräsa upp allt och anlägga en ny gräsmatta.

    Angående fröna ligger de i vad vi brukar kalla ”fröbanken”. Fröbanken är helt enkelt själva marken där det alltid finns rikligt med frön av många olika arter som ligger och väntar på att få gro. De kan ligga där i hundratals år innan de gror. Det är dessa frön som gror i t.ex. jordhögar eller i vägrenar när de skalat av befintlig vegetation.
    Blomsterlandet
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.