Till senaste kommentaren

Aminopyralid och Klopyralid i gödesel

I Dagens Nyheter den 20 augusti, bilagd,  fanns en artikel som beskrev skador på Gurkor och annan odling som stämmer överens om vad vi upplevt i sommar. Vi har använt Hönsgödsel och Agomin gödsel på blomsterlandet.
Frågor:
-1- Hur länge finns giften kvar i jorden, behöver vi byta all odlingsjord eller försvinner den till nästa år?
-2- Vad gör vi med kvarvarande gödsel? Kan vi lämna in det till blomsterlandet?
-3- Vilket ansvar har respektive producent?

Med vänlig hälsning
Kjell Borking
0768-349007
Kjell Borking

Kommentarer

 • Hej Kjell!

  Jag har varit i kontakt med vår inköpsavdelning för att få svar på dina frågor.

  1. Klopyralid har rätt så lång tid för nedbrytning, från några månader upp till ett år beroende på hur aktivt mikrolivet är i jorden som gödslats. Det går med andra ord inte att exakt ange i tid, eller att säkert säga att exempelvis tomater och bönor inte skulle kunna påverkas nästa år.
  2. Det är samma rutin som för alla reklamationer, är man som konsument inte nöjd eller inte känner sig trygg med en produkt man inhandlat på Blomsterlandet så har man rätt att returnera och få pengarna tillbaka
  3. Som producent har man alltid fullt ansvar för de produkter man säljer att de uppfyller de krav som myndigheter ställer.
   I fallet med klopryalid så är det livsmedelsverket som angett gränsvärdet (0,5-4mg/kg). Det gränsvärdet är satt med god säkerhetsmarginal för att inte människors hälsa skall påverkas negativt av livsmedel.
   Problemet är dock att ex. tomater och bönor kan påverkas av betydligt mindre doser än vad gränsvärdet tillåter för livsmedel.
  Med det sagt så kan man utgå från att alla producenter håller sig till de regler som finns.
  Problemet är att det finns inga gränsvärden satta för gödsel och näring. Vill dock tillägga att branschen har denna fråga väldigt högt upp på sina agendor nu för att
  komma fram till en lösning då vi ser allvarligt på problemet.


  Jacob Nilsson Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.