Gödsel till barrväxter?

Hej, vilken typ av gödsel och vilka ungefärliga NPK värden, rekommenderar ni för Buxbom och för barrväxter, såsom Thuja och Idegran? Har sett så många olika förslag att det är svårt att veta vad som gäller. Tack på förhand
Jan
Jan

Kommentarer

 • Hej Jan, tack för din fråga!

  Det kan verkligen vara svårt att hitta ett likalydande svar. Den med starkast åsikter i frågan kan många gånger ha personliga erfarenheter som den utgår från, vilka i sin tur kan vara kopplade till den odlingsbiotop där växten odlas, liksom den ursprungliga jordens beskaffenhet.

  Den tuja- och barrväxtnäring som vi kommer att få in denna säsong innehåller N 11,5% - P 6% - K 11%. Det har funnits näringar för barrväxter med lägre kvävetal i också, kväve är ju det som anges som det som ger mycket grön tillväxt. Där har även PK-värdena varit lägre i ungefär samma proportioner.

  Sedan kommer det an på vilka andra näringsämnen som finns i men eftersom det är tillväxt av det gröna som man vill uppnå så ska man inte leta efter en gödsel med väldigt lågt kvävental (N) i förhållande till P och K (fosfor och kalium). Det måste alltid finnas en balans både mellan de här tre makronäringsämnena och det behövs mängder av mikronärings- och spårämnen som också är viktiga för plantornas välmående.

  Sedan är det fullt rimligt att gödsla både barrväxter och buxbom med en generell trädgårdsgödsel och få ett gott resultat. Här är en av de som jag gärna kan rekommendera
  BL Trädgårdsgödsel

  Med vänliga hälsningar.


  Jacob Nilsson Trädgårdsmästare
 • Hej Jacob,
  stort tack för informationen. Vad heter den gödsel som du refererar till ovan, NPK 11.5-6-11?

  Är kogödsel ett alternativ för barrväxter (tex Thuja) och/eller Buxbom?

  Hälsningar,
  Jan
  Jan
 • Hej igen Jan!

  Gödslet heter Tuja och barrgödsel och kommer från HPJ Garden.

  Det är bra att gödsla med kogödsel nu tidigt på våren. Det bidrar till en bättre struktur och ett rikare mikroliv men ge gärna det lite kraftigare barrväxtgödslet under säsongen som ett komplement.

  Med vänliga hälsningar


  Jacob Nilsson Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.