Till senaste kommentaren

Hur och när skall man beskära häckspiera?

Hur och när skall man beskära häckspiera?
Blomsterlandet

Kommentarer

  • Torra och döda grenar kan du alltid klippa bort. Om växten är i vila kan du ta reda på om en gren är död eller inte genom att skrapa lite försiktigt på barken. Är det grönt under så lever grenen, är det brunt så är grenen död och kan klippas bort.
    Gallra ur ungefär en tredjedel av grenarna direkt efter blomningen. På det viset behålls det fina växtsättet och spirean blommar igen nästa säsong.
    Blomsterlandet
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.