Till senaste kommentaren

Hur får man bort bladlöss i trädgården?

Hur gör man för att bekämpa bladlöss som angripit nästan all växtlighet i trädgården?


Blomsterlandet

Kommentarer

  • Det är bra att plocka bort de mest drabbade bladen och sedan sopa undan och slänga bladen som fälls på hösten. Förhoppningsvis blir det bättre nästa år, men det är bra att vara uppmärksam och tidigt plocka bort angripna blad.

    Bladlöss sprids lätt och förökar sig snabbt, de kan bli till stora kolonier. På en hel häck kanske det inte är lönt att bekämpa, mer än att spruta bort dem med hård stråle med trädgårdsslangen. De kan göra så att bladen krullar sig, men gör annars inte så stor skada på större växter. På sina prydnadsväxter vill man dock inte ha dem. Där får besprutning med såpspritlösning eller växtvårdsmedel upprepas. Hård vattenstråle är bra även till lite tåligare växter som inte bryts av den behandlingen.

    Ofta kommer lössen i skov och på försommaren brukar det vara värst. Försök att bekämpa dem tidigt och håll sedan efter.
    Blomsterlandet
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.