Jord

Jag har något vitt i jorden som ser ut som sockervadd. Växterna dör. Vad kan man göra 

Inger Kjellström

Kommentarer

  • Hej Inger!

    Det vita som du kan se i din jord är svampmycel. Att säga från vilken svamp är inte möjligt genom att bara se på mycelet, men problemet är detsamma. Problemet sägs ibland vara att man under många år tillfört alltför mycket torv (påsjord) till jorden och därigenom skapat en biologisk obalans. Det finns inga enkla sätt att bli av med svampen, utan man får jobba med att stimulera jorden och skapa förutsättningar som gör att svampen trivs så dåligt som möjligt. Tillförsel av kompostjord samt kogödsel sägs stimulera jorden och vara bra även mot svampen. Se till att gödsla växterna ordentligt med flytande gödsel under vår och sommar. Stick små hål i jorden med en grep - det stör svampmycelet och underlättar för växtnäringen att komma ned till växternas rötter. Lycka till!
    Johan Jancke Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.