Till senaste kommentaren

När kan man så i jord blandad med hästgödsel?

Hur länge borde man vänta att så från det att man blandat icke-brunnen hästgödsel med torv i odlingslådor?
Blomsterlandet

Kommentarer

  • Det beror på vad syftet är med odlingslådan. Ska du göra en varmbädda lägger du hästgödseln i botten och fyller med jord eller i vissa fall halm ovanpå. Under tiden gödseln brinner blir den mycket varm, upp till 80 grader, och värmer hela bädden. Ovanpå kan du sedan så primörer tidigt på vårvintern för mycket tidig skörd. Obrunnen hästgödsel som läggs i tunna lager eller vänds ner i marken tillför egentligen inte så mycket växtnäring. Detta eftersom mycket av näringen går åt i nedbrytningsprocessen. Den bidrar dock till en bättre jordstruktur och gynnar jordens mikroliv.
    Ska du odla grönsaker i lådor eller kärl av något slag borde du satsa på bra planteringsjord. Istället kan du ge hästgödsel åt buskarna eller perennerna i trädgården, där jordförbättringen kommer väl till pass under en lång tid.
    Blomsterlandet
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.