Vad är sandjord?

Vad är sandjord?
Blomsterlandet

Kommentarer

  • Sandjord finns naturligt på många platser i Sverige, exempelvis på västkusten. Det är en jordart som fått sitt namn genom att den dominerade kornstorleken är sand. Andra vanliga jordarter i Sverige är lerjord, morän och torvjord.
    Det kan vara svårt att få tag på sandjord i butiker, istället kan man hitta sandjord utomhus naturligt. Ett substitut skulle kunna vara att man blandar vanlig sandlådesand med en liten andel vanlig matjord. Detta kommer efterlikna sandjord.
    Blomsterlandet
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.