Till senaste kommentaren

Vad är det för skadedjur som äter på vår skogsolvon?

Undrar vem som äter på vår skogsolvon?
Mats

Kommentarer

 • Hej Mats, tack för din fråga!

  Det är en larv som äter på skogsolvonet. Troligast är det inte en fjärilslarv utan larver av olvonbaggen, Pyrrhalta viburni, som på ganska kort tid kan kaläta ett träd.

  Så småningom släpper de ner sig och förpuppas i jorden under trädet/busken och kläcks sedan till färdiga baggar som på sensommaren söker sig upp för att äta och lägga ägg till nya larver för kommande säsong. De har en generation per säsong.

  Jag vet inte om ni sett några av larverna alls, men man rekommenderar att försöka plocka så mycket som möjligt av dem och det är alltid lätt säsong två när man blivit uppmärksammad på angreppet. Är larverna väl synliga kan man också spruta dem med egen blandning av grönsåpa, vatten och lite t-röd.

  Sen på hösten kan man klippa en del av årets nytillväxt i topparna, det är där som äggen företrädelsevis läggs. Dessa ska brännas eller kastas i brännbart så att man inte komposterar dem. Den här metoden gör att blomningen året efter blir betydligt svagare, men för att få bort de ovälkomna gästerna så kan det vara värt det.

  För både larverna på våren och försommaren, liksom för de färdiga baggarna kan man lägga ut fiberduk eller gamla avlagda lakan och dylikt för att sedan ruska busken hårt, det är många individer som släpper taget på det viset. På det viset kan man samla in en hel del och kraftigt minska mängden individer.

  Det finns inget mirakelmedel som går att spruta på en gång och bli av med men genom att angripa dem med flera metoder kan man bli av med angreppet bit för bit.

  Den här lite åldrade skriften från Maj-Lis Pettersson på SLU berättar mer om olvonbaggarna, bland annat. Skadedjur på olvon Värt att nämna att de pyretrummedel som nämns i texten inte längre är tillåtna att köpa, sälja eller använda i konsumentledet, men det är en bra artikel.

  Med vänliga hälsningar

  Jacob Nilsson Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.