Till senaste kommentaren

Hur blir man av med sorkar i trädgården?

Vad finns det för medel för att blir av med sorkar i trädgården?
Jag har provat vibrationer i jorden, rökning fällor, mm. Men ingenting fungerar.
Blomsterlandet

Kommentarer

  • Det finns flera olika sorters sork som kan vara till besvär i trädgården, men de vanligaste är kanske åkersork och vattensork/ mulllsork. Problemen och åtgärderna blir dock detsamma.

    Som du själv nämner finns det ett antal olika metoder och preparat för att försöka bli av med sorkar. Blomsterlandet säljer en s.k. "Molerepeller" som ska hålla borta både mullvadar, sork och möss. Den fungerar genom att sända ut ett för människor ohörbart ljud som irriterar och skrämmer gnagare inom en yta på 1000kvm."Molerepellern" är i form av en stav som sticks ned i jorden, staven drivs av batterier. Andra tips kan också vara att plantera starkt luktande lökar som ogillas av sorkarna. De kan exempelvis vara Kejsarkrona (Fritillaria) eller olika sorters Allium, exempelvis kirgislök. Att även ta bort högt gräs i närheten av odlingarna kan också minska problemen.
    Blomsterlandet
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.