Till senaste kommentaren

Hur kan jag behandla mot spin o trips förebyggande?

Hej
Har gurkor inne i större krukor under sommaren. Fick förra året stor skörd trotts att bladen fick en massa vita streck. Trips ev men vill förebygga detta.
Blir svårt att spraya med vatten mm då jag inte kan flytta på plantorna när de är stora. Är det nyttodjuren o föredra även innan problemet finns ev än eller neemoljan.
Har små barn så pulver känns som de snart pillar på.Stina

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Gurka har en benägenhet att drabbas av trips, inte minst i växthus och vid inomhusodling. Som förebyggande åtgärder förutom att hålla gurkan väl vattnad, gödslad och i god kondition, rekommenderas biologisk bekämpning i kombination med klisterskivor som kan fånga upp en del honor innan de hinner lägga ägg.

  Vilken typ av biologisk bekämpning som används får de som säljer de svara på vad de rekommenderar som du säljer. Själv skulle jag säga att tripsrovkvalstret Amblysieus. Vid ett pågående angrepp brukar man sätta in oriusbaggar.

  Att sätta in biologisk bekämpning i förebyggande syfte är förstås lockande, speciellt om man tidigare haft kraftiga angrepp men man bör alltid ställa kostnaden mot vad det ger. Det kan absolut vara värt det, men kanske kan klisterskivor räcka som markör för när ett eventuellt angrepp startar. Har man en gång drabbats så blir man automatiskt mycket snabbare på att upptäcka angrepp i ett tidigt stadium - men vill man försöka undvika att ens hamna där, så är det klart att man kan köra på.

  Håller tummarna för en lyckad och tripsfri gurksäsong.
  Jacob Nilsson Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.