Till senaste kommentaren

Varför växer tujor olika i en häck?

Varför växer tujor olika i en häck?
Blomsterlandet

Kommentarer

  • De kan växa ojämnt dels beroende på om det finns skillnader i jorden, exempelvis lite mer jorddjup eller om jorden är torrare/ fuktigare på vissa ställen. Även andra tillväxtfaktorer kan påverka utmed häckens sträckning – kanske finns andra träd och buskar som konkurrerar med häcken på vissa ställen? Om enstaka plantor inte växer lika fort som resterande kan det också helt enkelt bero på individuella skillnader. Kom ihåg att inte klippa toppen på thuja innan den har uppnått önskad höjd.
    Blomsterlandet
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.