Till senaste kommentaren

Vågar jag flytta med växter från min lott där jag haft problem med potatisbladmögel på tomaterna?

På min odlingslott har jag fått potatisbladmögel på tomatplantorna vid två tillfällen med flera år emellan försöken. Har dock odlat potatis varje år och dom har aldrig drabbats. Tror tomaterna stått för tätt och fuktigt, kanske därför de drabbats fast potatisen klarat sig. Har gjort research och jämfört med bilder på drabbade tomater och är tämligen säker på att det är den växtsjukdomen dom haft. Nu har jag fått en ny odlingsplats och funderar på om jag vågar ta med mig några perenna växter och bärbuskar från min lott utan att riskera att det följer med potatisbladmögelsjuka till mitt nya ställe. Har förstått det som att det kan följa med jorden? Hjälper det att skölja av rötterna? Jag vill flytta med bärbuskar (björnbär, svart vinbär och hallon), kryddväxter och en buxbom. Jag undrar också av samma anledning om jag vågar ta med mig stenar och spaljéer om jag tvättar av dom? 

Elin

Kommentarer

 • Hej Elin, tack för ditt inlägg!

  Potatisbladmögel är verkligen en ovälkommen gäst för alla som odlar, men som många oss råkar på en del säsonger. Det är som du beskriver, när det är trångt, fuktigt och gärna i kombination med växlande temperaturer lättare för potatisbladmöglet att få fäste på tomaterna.

  Det är främst genom vindspridning som potatisbladmöglet sprider sig och då över stora ytor. Det kan också spridas med utsäde som inte är friskt, jord och med vatten. Om angripna plantor av tomater står en regnig sommar kan det leva kvar sporer i marken i flera år, men riktigt hur länge går inte att säga, SLU skriver att det kan röra sig om två till tre säsonger.

  Jag kan därmed inte säga att det är helt riskfritt att flytta växter som funnits intill sådana som varit angripna, ens om man sköljer rötterna. Men skulle jag själv våga göra det? Ja med lite eftertanke. Det är ändå mycket troligare att ett eventuellt nytt angrepp kommer in med vinden.

  Bärbuskarna och perennerna ingår ju knappast i en växtföljd så att det åtminstone inte vuxit potatis och tomater just där. Du kanske bara ska undvika att ta med växtmaterial där det stått någon Solanumsläkting sista åren!? Och som en extra säkerhetsåtgärd undvika potatis- och tomatodling ett par säsonger!?

  Det är svårt att ge ett 100% säkert råd eftersom det är en smitta att ändå ta på allvar men hoppas att mitt resonemang kan leda dig vidare i ditt beslut.

  Jacob Nilsson Trädgårdsmästare
 • Tack så mycket för utförligt svar! Bra att ha fått rett ut att mina farhågor ska tas på allvar. Allt gott!
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.