Till senaste kommentaren

Hur ska jag vattna min nyplanterade lagerhägg?

Hej!
Vi har precis hämtat hem krukodlad Lagerhägg som vi köpt av er. Nu är den i jorden efter bra tips från er här i forumet. Vi har tung lerjord som är förbättrad till 50 % med barkmylla och kogödsel. Vi vattnade buskarna rejält innan de kom i jorden och sedan jordbädden. Med tanke på jordtypen så hålls väl fukten kvar rätt bra utgår jag i från. Men tycker det är svårt att veta korrekt bevattningsmöngd och har frågor kring det, framför allt då jag läst att Lagerhägg kan vara känslig för övervattning.
1) Hur ofta behöver man generellt vattna lerig jord?
2) Om man känner att ytan i jordbädden är fuktig, behöver man vattna ändå?
3) Är det bättre med bevattningslang istället för trädgårdsslangen?
4) Kan fuktmätare vara av värde?
Med vänlig hälsning,
Joakim
Joakim

Kommentarer

 • Hej igen Joakim,

  Tack för dina frågor och vad roligt att du nu planterat!

  Besvarar dina frågor i samma bra struktur som du ställt dem.

  1) Hur ofta en lerig jord ska vattnas är svårt att svara på då detta styrs av vädret. Luftfuktighet, värme och vind är det som styr hur snart en jord torkar upp och därför behöver detta alltid kontrolleras kontinuerligt innan plantornas rötter har hittat djupt ner i marken och kan förse sig själva vid torrare perioder.
  2) Om ytan är fuktig där planteringen är gjord är detta en bra indikation på att jorden ofta är fuktig nedåt om jorden har mättats hela vägen. Men- jordstruktur kan skilja sig väldigt och kan ofta skapa en övre jordskorpa som lägger sig som ett lock överst. Detta gör att marken uppe kan upplevas fuktig men att vattnet fastnat på ytan och inte kommer ner till rötterna innan det avdunstar. Därför bör man alltid känna längre ner i jorden eller använda sig av en fuktmätare för att veta att fukten finns längre ner där rötterna kommer åt den.
  3) Fuktslang är ett bra alternativ då den är väldigt tidsbesparande. Att den släpper ifrån sig en mindre mängd vatten men kontinuerligt under en lång tid är att föredra då vattnet lättare tar sig ner och efterliknar ett regn. En vanlig vattenslang kan också användas såklart men kräver då att man fysiskt står på plats och vattnar länge och fördelar vattnet jämt över ytan.
  4) En fuktmätare kan absolut vara av värde då den kan underlätta och ge en indikation på hur fuktigheten är lite längre ner i jorden vilket är nyckeln för att veta att rötterna har fullgod mängd vatten där den behöver den.

  Givetvis finns alltid en risk att övervattna men det är väldigt ovanligt vid plantering utomhus och speciellt med vintergröna häckar som är väldigt vattenkrävande. Lerjord är bra på att hålla fukten längre tid och oftast märker man när jorden är "mättad" med vatten och inte rinner undan lika snabbt. Vill man vara säker är det bästa att sticka ner fingret lite längre ner i jorden eller använda sig av en fuktmätare kort och gott. Eftersom att platsen även har uppväxta buskar/träd närliggande och vi nu är mitt i den stora tillväxtsäsongen är detta också en parameter som gör att dina nya häckplantor kommer behöva lite extra vatten då de andra etablerade växterna även kommer att "sno" en hel del av det vatten du tillför.

  Jag hoppas att detta ger dig hjälp på vägen och stort lycka till!
  Amie Liddle Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.