Plantering av vintergröna

Hej, Vi har en rabatt där vi har tänkt att plantera vintergröna. Rabatten är inte rak utan ojämn i storlek. (Se gärna bild.) Så hur ska man tänka när man planterar växterna - hur mycket mellanrum, och ska de vara nära kanten? Är det att rekommendera att köpa en markduk för att förhindra ogräs? Eller ska vi täcka med täckbark. Ska vi använda planteringsjord och kogödsel vid planteringen? Behöver de vattnas mycket efter planteringen? Planteringen ska göras nu under september. Tacksam för alla era tips!
Susanna

Kommentarer

  • Hej Susanna!

    Tack för din fråga! Man brukar beräkna en plantåtgång på ungefär 6 plantor/kvm. Det innebär ca 20-30 cm avstånd mellan plantorna. Ju längre avstånd desto längre tid tar det innan du får en heltäckande matta. Lämna ungefär samma avstånd till kanten som mellan plantorna. När du planterar marktäckare så ska du inte täcka jorden mellan plantorna med bark eller duk, då detta försvårar för plantorna att breda ut sig. Du får istället vara beredd att rensa ordentligt de första åren tills plantorna själva klarar av konkurrensen med ogräset. Vid plantering så använder du planteringsjord. Plantorna ska vattnas ordentligt direkt efter plantering och de första säsongerna tills de etablerat sig. Vänta inte till för sent på hösten med att plantera vintergröna växter - de behöver tid att etablera sig innan vintern kommer, - så plantera så snart som möjligt.

    Lycka till!
    Johan Jancke Trädgårdsmästare
För att skriva din fråga i forumet behöver du logga in i Blomsterlandets kundklubb. Logga in här.